Co zawiera gotowy projekt ogrodu?


Każdy gotowy projekt zieleni stanowi szczegółową i dokładnie wykonaną dokumentację, która zawiera m.in.:

  • projekt zagospodarowania terenu,
  • projekt roślinności z oznaczeniem gatunków i odmian roślin - rzut z góry,
  • projekt szczegółowy z określeniem rodzaju zastosowanego materiału (kamienia, bruku, drewna, metalu, itp.) - podane wymiary rabat, ścieżek, podjazdów,
  • projekt zagospodarowania terenu w wersji kolorowej 2D,
  • wizualizacje trójwymiarowe przestrzenne ujęcie ogrodu,
  • rzuty elewacji ogrodu - przekroje pionowe,
  • ilościowy spis gatunków i odmian roślin przewidzianych w projekcie,
  • opis do projektu.