OFERTA

Usługi w zakresie projektowania:

 • projekty koncepcyjne i wykonawcze terenów zielonych
 • projektowanie ogrodów przydomowych i ogrodów reprezentacyjnych dla firm i instytucji publicznych
 • aranżacje wnętrz zielenią (zieleń na balkonach, tarasach, patiach),
 • ogrody wodne, ogrody skalne, alpinaria, ogrody zimowe, zielone dachy, ogrody wertykalne,
 • projekty ogrodów rehabilitacyjnych (w tym sensorycznych), ogrody dla dzieci,
 • kształtowanie krajobrazu w skali planów miejscowych z uwzględnieniem historycznych układów
  urbanistycznych i ruralistycznych,
 • kształtowanie parków i ogrodów z uwzględnieniem założeń zabytkowych,
 • kształtowanie krajobrazu w skali planów regionalnych, w tym parków narodowych,
  parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych,
 • komponowanie krajobrazu miejskiego i otwartego w tym także w otoczeniu budowli inżynierskich,
 • metamorfozy ogrodów już istniejących, rewitalizacja przestrzeni publicznej,
 • projekty obiektów małej architektury (trejaże, wiaty, altany, fontanny, ogrodzenia, grille, ścieżki)