OFERTA

Usługi w zakresie pielęgnacji:

  • odchwaszczanie rabat,
  • ochrona roślin (krzewów, rabat, drzew, trawników) środkami chemicznymi lub naturalnymi,
  • przygotowywanie roślin do okresu zimowego - jest to m.in. nawożenie roślin w jesieni,
    a także okrycie roślin późną jesienią - przed mrozem,
  • grabienie rabat,
  • plantowanie ziemi, przygotowanie terenu pod nasadzenia szaty roślinnej,
  • koszenie trawników,
  • przycinanie roślin.